FM100

FM SERIES

پمپ یک اسب بشقابی

یک اسب بشقابی
پمپ یک اسب بشقابی آنا

پمپ یک اسب بشقابی آنا

پمپ یک اسب بشقابی آنا در دو مدل پروانه استیل و پروانه نوریل تولی می شوند. انتحاب این نوع پروانه ها بستگی به دمای آب و شرایط خورندگی سیال دارد. عمومابرای سیال هایی که دمای آنها بالاتر از دمای معمول استفاده می شود از پزوانه استیل استفاده می شود.
پمپ های بشقابی آنا دارای دبی نسبتا بالا و هد متوسط می باشند. این نوع پمپ برای ساختمان های مسکونی از یک طبقه تا سه طبقه مناسب می باشند.
سیم های استفاده شده در تولید این پمپ از نوع مس مرغوب می باشد که به همراه قطع کن اضطراری دما در 150 درجه سانتیگراد، تضمین کننده طول عمر پمپ می باشد.

0 Bar

Head

20 - 0 L/M

Flow

0 - 0 C

Water Temperature

CONSTRUCTION AND MOTOR FEATURES (FM100)

پمپ یک اسب بشقابی
یک اسب بشقابی
Fm100