FM50BR

FM SERIES

پمپ نیم اسب بشقابی برنزی

یک اسب بشقابی
پمپ نیم اسب بشقابی برنزی آنا

پمپ نیم اسب بشقابی آنا - بدنه برنز

پمپ نیم اسب بشقابی آنا به منظور افزایش فشار و جابجایی سیال طراحی شده است. بدنه این پمپ از جنس برنز بوده و جنس شفت بکار رفته استیل 316 می باشد. پروانه این نوع پمپ استیل نگیر بوده و برای دمای بالای سیال مناسب می باشد این پمپ برای آب دریا و سیالاتی که خورندگی بالا دارند بسیار مناسب می باشد
این پمپ با دبی بالا و ارتفاع کم برای جابجایی سیال هایی که نیاز به فشار ندارند بسیار مناسب می باشد. دبی این پمپ تقریبا برابر با نوع یک اسب خود می باشد. پمپ نیم اسب بشقابی انا کاملا بی صدا می باشد.
ساختار پمپ نیم اسب همانند پمپ های سانتریفیوژ می باشد. الکتروموتور با چرخش شفت، باعث گردش پروانه می شود و به وسیله دوران پروانه سیال با فشار بالا از خروجی دهانه پمپ خارج می شود
سیم های استفاده شده در تولید این پمپ از نوع مس مرغوب می باشد که به همراه قطع کن اضطراری دما در 150 درجه سانتیگراد، تضمین کننده طول عمر پمپ می باشد

0 Bar

Head

20 - 0 L/M

Flow

0 - 0 C

Water Temperature

CONSTRUCTION AND MOTOR FEATURES (FM45)

پمپ یک اسب بشقابی
نیم اسب محیطی آنا
Fm45-box
پمپ نیم اسب بشقابی