پمپ نیم اسب بشقابی آنا

پمپ خانگی چیست؟

September 4, 2021 By anaadmin

همانگونه که از نام پمپ های خانگی مشخص است به گونه ای از پمپ ها گفته می شود که عموما کاربرد آنها در خانه ها و آپارتمان ها می باشد. پمپ های خانگی بر اساس توان پمپ نامگذاری می شوند، همانند نیم اسب، یک اسب و … که می توان از توان این پمپ ها تا حدودی میزان قدرت خروجی پمپ را برآورد نمود. البته توان پمپ به تنهایی ملاک انتخاب پمپ نمی باشند.


در پمپ های خانگی با دو عبارت دبی و هد بسیار سر و کار خواهیم داشت. به عبارتی هد بیانگر ارتفاع و یا فشار سیال را مشخص می کند و دبی میزان خروجی سیال در واحد زمان. مشخص است که هرچه میزان هد بالاتر باشد، پمپ دارای قدرت خروجی بالاتری است و به زبان ساده تر دارای فشار بیشتری می باشد. و هرچه دبی بالاتر باشد به این معناست که پمپ مورد نظر میزان آبدهی بیشتری دارد. همواره در انتخاب پمپ مناسب باید هد و دبی به صورت همزمان ملاک قرار گرفته شوند تا میزان بازدهی پمپ بالاتر باشد. درصورتی که هد و دبی متناسب انتخاب نشوند نتیجه کار یا فشار پایین است و یا کمبود آب و از همه مهمتر طول عمر پمپ بسیار کاهش پیدا می کند.

پمپ یک اسب محیطی آنا