FM80

FM SERIES

پمپ یک اسب محیطی

Fm45-4
پمپ یک اسب محیطی آنا

پمپ یک اسب محیطی آنا - بدنه چدنی

پمپ یک اسب محیطی آنا به منظور افزایش فشار و جابجایی سیال طراحی شده است. بدنه این پمپ از جنس چدن بوده و جنس شفت بکار رفته استیل می باشد. پروانه این نوع پمپ برنجی بوده و برای دمای بالای سیال مناسب می باشد این پمپ با ایجاد فشار بالا برای استفاده صنایع نیز مناسب بوده و در ساختمان برای طبقات بالا استفاده می شود
ساختار پمپ نیم اسب همانند پمپ های سانتریفیوژ می باشد. الکتروموتور با چرخش شفت، باعث گردش پروانه می شود و به وسیله دوران پروانه سیال با فشار بالا از خروجی دهانه پمپ خارج می شود
سیم های استفاده شده در تولید این پمپ از نوع مس مرغوب می باشد که به همراه قطع کن اضطراری دما در 150 درجه سانتیگراد، تضمین کننده طول عمر پمپ می باشد.

0 Bar

Head

10 - 0 L/M

Flow

0 - 0 C

Water Temperature

CONSTRUCTION AND MOTOR FEATURES (FM80)

PM45-FM45
نیم اسب محیطی آنا
fm80-1