FAM100

FM SERIES

پمپ یک اسب جتی

FAM100
پمپ یک اسب جتی آنا

پمپ یک اسب جتی آنا

پمپ یک اسب جتی آنا در دو مدل پروانه استیل و پروانه نوریل تولید می شوند. انتحاب این نوع پروانه ها بستگی به دمای آب و شرایط خورندگی سیال دارد. عمومابرای سیال هایی که دمای آنها بالاتر از دمای معمول استفاده می شود از پزوانه استیل استفاده می شود.
پمپ های جتی آنا دارای هد نسبتا بالا و دبی متوسط می باشند. این نوع پمپ برای ساختمان های مسکونی از یک طبقه تا پنج طبقه مناسب می باشند.
سیم های استفاده شده در تولید این پمپ از نوع مس مرغوب می باشد که به همراه قطع کن اضطراری دما در 150 درجه سانتیگراد، تضمین کننده طول عمر پمپ می باشد.

0 Bar

Head

10 - 0 L/M

Flow

0 - 0 C

Water Temperature

CONSTRUCTION AND MOTOR FEATURES (FAM100)

FAM100
FAM100-box
Fm100-Dimension
FAM100