FM45BR

FM SERIES

پمپ نیم اسب محیطی برنزی

Fm45-4

یشسیشیش

پمپ نیم اسب برنزی آنا

پمپ نیم اسب محیطی آنا - بدنه برنزی

پمپ نیم اسب محیطی برنزی آنا به منظور افزایش فشار و جابجایی سیال طراحی شده است. بدنه این پمپ از جنس برنز بوده و جنس شفت بکار رفته استیل 316 می باشد و برای جابجایی آب دریا و سیالات خورنده بسیار مناسب می باشد. پروانه این نوع پمپ برنجی بوده و برای دمای بالای سیال مناسب می باشد
ساختار پمپ نیم اسب همانند پمپ های سانتریفیوژ می باشد. الکتروموتور با چرخش شفت، باعث گردش پروانه می شود و به وسیله دوران پروانه سیال با فشار بالا از خروجی دهانه پمپ خارج می شود
سیم های استفاده شده در تولید این پمپ از نوع مس مرغوب می باشد که به همراه قطع کن اضطراری دما در 150 درجه سانتیگراد، تضمین کننده طول عمر پمپ می باشد.

0 Bar

Head

5 - 0 L/M

Flow

0 - 0 C

Water Temperature

CONSTRUCTION AND MOTOR FEATURES (FM45BR)

PM45-FM45
نیم اسب محیطی آنا
Fm45-box